Кои сме ние

"Българска Евангелска Църква" Казанлък е част от най-старото Петдесятно движение в България, чиито корени са от второто десетилетие на 20 век.  Нашата мисия се състои в  предаването на благовестието, което по наследство сме приели от нашите бащи и прародители във вярата. Според думите на ап. Павел към Тимотей: „Каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които са способни и други да научат.”  2 Тим. 2:2

Тук в БЕЦ - Казанлък целта ни е постигането на един променен живот по Божията воля. Вярваме, че този живот започва, когато ние открием лична сметка във взаимоотношението си с Бога, чрез вяра в Сина Му Исус Христос и продължава в процеса на научаване на истините на Божието слово и прилагането им в нашето ежедневие.

С живота си ние се посвещаваме и на хората помагайки им да преживеят животопроменящо и укрепващо взаимоотношение с Исус Христос като създаваме подходяща среда,  където вярата им да се превърне в опит и да даде плод във всяка сфера на човешкото битие. Вярваме, че написаното Слово Божие – Библията има потенциала да променя и изгражда характера на човека и да го представи одобрен пред  Бога в думи и дела.

В нашето общество ние имаме  представители на различни възрастови групи. Предоставяме условия за общуване, както за най-малките, които се нуждаят от грижа и внимание за да израстнат духовно, така и за най-възрастните, които се нуждаят от обич, и чийто житейски опит и мъдрост са ценен капитал, който ние използваме като наш ресурс в изпълнението на великото поръчение.

Тук в БЕЦ - Казанлък сме убедени в силата на молитвата, която не само ни помага да устояваме в предизвикателствата на живота, но и да преживяваме пълнотата на Божията благодат.  Приканваме всички, които са в близост и се нуждаят от подкрепа и насърчение, да ни посетят на посочения адрес. Онези от вас, които по една или друга причина сте далече от дома, било в друг град, или в чужбина можете да се свържете с нас и станете част от нас по интернет чрез опцията На живо.

Бог да ви благослови!

Ред на богослуженията:

Вторник: 18.30 часа; Петък: 18.30 часа; Неделя: 10.00 часа (зимен сезон)

Вторник: 19.00 часа; Петък: 19.00 часа; Неделя: 10.00 часа (летен сезон)

Адрес: 6100 Казанлък, ул. "Отец Паисий" №21

Scroll to top