Контакти

Адрес

ул. "Отец Паисий" 21, 6100 Казанлък

За кореспонденция

ул. "Цанко Минков" 86, 6100 Казанлък

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Споразумение за поверителност
Използваме WPForms, за да управляваме изпращанията на формуляри за контакт. Информацията се изпраща като имейл съобщение, до което само избрани хора имат право на достъп. Данните не се съхраняват в никоя база данни.

Scroll to top