В какво вярваме

Вярваме в Бог, Създателят на всичко видимо и невидимо. Вярваме, че Той е Един Бог, който се изявява в Три лица.

Вярваме, че Отец (първото лице на Всемогъщия Бог) е пълен с любов към хората, които бяха паднали в грях и въпреки че обичаше Своя Син така както само Бог може да обича, Той Го изпрати на нашата земя, за да понесе наказанието на човешкия род.

Вярваме, че Божият Син Исус Христос (второто лице на Всемогъщия Бог) ни обича и за да изкупи греха ни се отказа от небесната Си слава, роди се като човек, живя безгрешен живот като вършеше добрини на хората, накрая доброволно застана на Голготския кръст, за да умре, защото заплатата на греха е смърт. Вярваме, че в третия ден Той възкръсна заявявайки, че смъртта няма власт над праведния. Вярваме, че се възнесе в славата на Своя Баща четиридесет дни след възкресението си, като обеща на учениците си да изпрати Утешителя - Святия Дух. Вярваме, че Христос ще дойде отново, за да установи 1000-годишно царство на земята, преди което ще бъдат възкресени всички хора, спасени чрез вяра в Него.

Вярваме, че Божият Свят Дух (третото лице на Всемогъщия Бог) слезе в деня на Петдесятница и от тогава Той дарява Църквата с благодатните си дарове (естествени и свръхестествени дарби). Вярваме, че Той дава сила на всеки да живее богоугоден живот и за вяра, която действа с любов, т.е. добри дела.

Вярваме, че Библията е боговдъхновена и като такава има върховен авторитет при определяне на църковните практики.

Вярваме, че всеки повярвал в Христос трябва да вземе водно кръщение, което се извършва от служител в Църквата, и да се моли за Духовно кръщение (Кръщение със Святия Дух), което се дава от Бог в молитва.

Вярваме, че Църквата е Богочовешка институция, която се състои от всички хора, които вярват в Исус Христос като техен Спасител. Бог е дал власт на Църквата да Го представлява на земята. Вярваме, че църковните събрания са източник на сила, мъдрост и духовно здраве.

Вярваме в силата на молитвата и че тя е средство, чрез което можем да имаме лична връзка с Бог, който е обещал да слуша нашите молитви.

Вярваме, че Вечният Бог е създал човешките души вечни. Всеки, който е отхвърлил Неговата милост, ще бъде осъден заедно с дявола и неговите служители - тяхната участ е огненото езеро. Бог е готов да вземе при себе си всеки, който с вяра е приел Христовата правда, на място наречено Божий Рай или Небе.

Амин!

Scroll to top