Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение;

защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.

2 Коринтяни 9:7

 

Банкова сметка в лева

БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА
IBAN BG97STSA93000022001242
BIC код STSABGSF
Банка ДСК