"Българска Евангелска Църква" - Казанлък

Тук в БЕЦ - Казанлък целта ни е постигането на един променен живот по Божията воля. Вярваме, че този живот започва, когато ние открием лична сметка във взаимоотношението си с Бога, чрез вяра в Сина Му Исус Христос и продължава в процеса на научаване на истините на Божието слово и прилагането им в нашето ежедневие.

С живота си ние се посвещаваме и на хората помагайки им да преживеят живото променящо и укрепващо взаимоотношение с Исус Христос като създаваме подходяща среда,  където вярата им да се превърне в опит и да даде плод във всяка сфера на човешкото битие. Вярваме, че написаното Слово Божие – Библията има потенциала да променя и изгражда характера на човека и да го представи одобрен пред  Бога в думи и дела.

В нашето общество ние имаме  представители на различни възрастови групи. Предоставяме условия за общуване, както за най-малките, които се нуждаят от грижа и внимание за да израснат духовно, така и за най-възрастните, които се нуждаят от обич, и чийто житейски опит и мъдрост са ценен капитал, който ние използваме като наш ресурс в изпълнението на великото поръчение.

Адрес: 6100 Казанлък, ул. "Отец Паисий" №21