Помощ за пострадалите от земетресенията в Tурция

Скъпи братя и сестри, започваме кампания Помощ за Турция за събиране на парични средства за подпомагане на нуждаещи се пострадали от земетресенията в Турция. Събраните финанси се изпращат директно на местна църква в засегнатия район.

Нека да покажем грижа и съпричастност своевременно. Нека се молим и постим усърдно за пострадалите и екипите на терен. В църквата ни има поставена специална кутия за събиране на финансовата помощ.

Бъдете благословени!

“Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.” 2 Коринтяни 9:7

На снимката: Разрушената протестантска цъква в Антакия (Антиохия), Турция

Помощ за Турция

Scroll to top